Sell in là gì -

Sell In Là Gì


Tìm hiểu thêm /'''sel'''/ , (thông tục) sự thất vọng, (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) vố chơi khăm; sự đánh lừa, sự lường gạt, Bán, để lại (hàng hoá); chuyên bán, Có trữ (cái gì) để bán, là người bán (cái gì), Ăn khách, bán được, tìm người mua được, Thuyết phục; làm cho tin,. Ví dụ minh họa cụm động từ Sell on: - We buy them wholesale and SELL them ON to the public. Giảm delay khi chơi game và truy cập các trang web bị chặn với VPNVPN viết tắt của từ Virtual Priva. They just invented it to forecast indicator for binary option confuse you. Ý nghĩa của Sell on là: Mua gì đó rồi lại bán cho người khác. Sell-through is the same as sell out. Xin chào! Lệnh Sell Limit giúp bạn bán ở mức giá cao hơn giá thị trường, khi giá tăng lên chạm vào điểm bạn đã đặt lệnh, vị thế bán sẽ được mở tự động Lệnh chờ Sell Stop là gì? Sell in may and go away – Bán tháng 5 và đi chơi? Sell-through is the same as sell out. Tìm hiểu thêm.. (Còn gọi là chỉ số Halloween), tức là:. sell in là gì Chúng tôi mua buôn và bán chúng cho mọi người Nếu trader dự đoán rằng giá của một sản phẩm sẽ giảm, thì các sàn giao dịch coin họ sẽ đặt lệnh bán đối với sản phẩm, nói cách khác, họ bán khống sản phẩm đó.